20.5.2023.

Planinarski izlet na Crni vrh

Pozivamo sve zainteresirane na planinarski izlet na

Crni vrh
iznad đulovca

- u subotu  20. svibnja 2023.
- polazak u 8 sati ispred našeg panoa
- planirano je hodanje od Đulovca do Crnog vrha i nastavak hodanja do Petrovog vrha iznad Daruvara.
- predviđeno je oko pet sati hodanja.

- društvo je organiziralo prijevoz do Đulovca i povratak iz Daruvara.
- hrana iz ruksaka

- prijave uz obaveznu uplatu 6 eura (za prijevoz) u kafiću Ritual do 17. svibnja

upravni odbor